För tidigt födda barn föds allt senare

Stockholms läns landsting har släpps statistik för 2017. I den kan man bland annat läsa att allt fler för tidigt födda barn föds senare. Snart kan andelen för tidigt födda barn passera andelen för sent födda.

Jan Erik Berlé är huvudläkare på Södertälje sjukhus. Han bekräftar trenden med att för tidigt födda barn föds allt senare.

– Vi ser dessa tendenser även här. Problemen som kan uppstå är att för tidigt födda barn ofta behöver vårdas i en kuvös under en period efter födseln. Och i takt med att barnen föds allt senare är de ofta större och då kan de kuvöser vi har nästan vara för små, berättar han.

Hur pass sent föds de för tidigt födda barnen?
– Det kan såklart variera ganska mycket. Men vi ser att barnen i snitt föds i vecka 37. Det kan jämföras med för ungefär tio år sedan, då snittet var vecka 34.

Vad är faran med att födas för tidigt?
– Ju tidigare man föds, desto större är risken är kroppen inte är färdigutvecklad. I värsta fall har man inget fungerande immunförsvar, eller lungor som inte kan andas själva. Och i vissa fall är huden fortfarande för tunn, vilket ökar risken för skador på barnet, säger Jan Erik Berlé.

Begär pengar från Stockholms läns landsting

För att lösa problemet har Södertälje sjukhus skickat in en skrivelse till Landstinget, där de äskar 48 miljoner kronor som de vill använda för att köpa in större kuvöser från USA. Men enligt Jan Erik Berlé är läget inte akut.

– Än så länge har barnen som fötts för tidigt hos oss vara små nog för att få plats i våra befintliga kuvöser. Men om trenden håller i sig kan det som sagt bli svårt. Därför vill vi agera förebyggande. Men jag vill betona att det inte finns någon fara för ett barns liv här på grund av för små kuvöser.

AstraZeneca arbetar på ett vaccin

Lisa Barnheim, forskare på AstraZeneca
Lisa Barnheim, forskare på AstraZeneca

I AstraZenecas lokaler i Gärtuna i Södertälje arbetar ett gäng forskare på ett vaccin, som de hoppas kommer förhindra att barn föds för tidigt. Lisa Barnheim är en av forskarna.

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede, men försiktigt positiva. Vi arbetar med porteinkedjornas sammansättning och tror oss se ett samband mellan deras struktur och hur tidigt ett barn föds, säger hon.

När kan ett färdigt vaccin finnas?
– Det är egentligen omöjligt att svara på. Men vi hoppas vara igång med tester under 2021. Om allt löper väl ut kan ett färdig vaccin förhoppningsvis vara redo 2023.

Om Bo Godner 72 artiklar
Jag rapporterar om det som händer i och kring Södertälje, eller det som berör oss som bor i kringelstaden. Mitt motto: Tro inte på allt du läser.
Prenumerera
Notifiera om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer